Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YourVisa is het niet toegestaan enig materiaal op deze website dat getoond/verstrekt wordt op welke manier dan ook te kopieren, verspreiden of hergebruiken.

YourVisa besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. YourVisa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Voor vragen of opmerkingen m.b.t. website(-inhoud) kunt u contact opnemen per e-mail (info@yourvisa.nl) of telefonisch via 076-5816597.

Without the written explicit permission of YourVisa it is not allowed to copy, spread or re-use any material shown on/provided by this website.

YourVisa does its utmost best to keep all data published on yourvisa.nl correct and actual. 
However, mistakes may occur. YourVisa cannot be held responsible for any damage resulting from website malfunction or faulty information retrieved from this website.

For questions and or remarks with regard to (website-)content, please contact us at (info@yourvisa.nl) or via the telephone 076-5816597.
© YourVisa, Realisatie door Websentiment