Een visum aanvragen voor België

Voor een reis naar België is geen visum vereist, echter vanaf 18 maart 2020 geldt er een verbod voor niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland. Ook voor Nederlanders is de Belgische grens gesloten. Reizen van A naar B binnen Nederland mogen niet plaatsvinden via België. Vracht- en dienstenverkeer is nog wel toegestaan.

Grensarbeiders / cruciale of vitale beroepen

Vanaf 22 maart 2020 kunnen (grens)arbeiders met vitale of cruciale beroepen gebruik maken van een speciaal vignet voor België, zodat zij niet opgehouden worden aan de grens. Met dit vignet voor België kun je eenvoudig de grens tussen Nederland en België passeren. Het vignet dien je uit te printen en op de achterkant te voorzien van een stempel van de werkgever. Hier kun je controleren welke beroepsgroepen aangemerkt zijn als vitaal of cruciaal. Je dient tevens altijd een identiteitsbewijs te kunnen tonen. Houd rekening met (grote) vertragingen aan de grens.

Grensarbeiders /  NIET cruciale of vitale beroepen

Grensarbeiders die GEEN cruciaal of vitaal beroep uitoefenen moeten aan kunnen tonen dat zij voor werk de grens oversteken. Hiervoor dienen zij een werkgeversverklaring aan te vragen waaruit blijkt dat de verplaatsing over de grens noodzakelijk is. Je dient tevens altijd een identiteitsbewijs te kunnen tonen. Houd rekening met (grote) vertragingen aan de grens.

Meereizende passagiers

Het is niet toegestaan om met andere personen te reizen. Alle passagiers dienen ook de noodzaak van zijn of haar reis te kunnen bewijzen. Alleen dan is samen reizen toegestaan.

Vignet

Het vignet voor cruciale of vitale beroepsgroepen kun je hier downloaden;


Je kunt het vignet voor België downloaden en uitprinten. Voorzie de achterkant van het vignet van een stempel van je werkgever. Het wordt geadviseerd om naast dit vignet ook in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring. Let op! Het vignet voor België is niet geldig zonder stempel van een cruciale of vitale beroepsgroep. Je dient tevens altijd een identiteitsbewijs te kunnen tonen.

Strafbaar

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt bij iedere grensovergang streng gecontroleerd door de Belgische autoriteiten. Sluiproutes zijn grotendeels geblokkeerd. Maak zoveel mogelijk gebruik van grensovergangen via de autosnelwegen. Het gebruiken van een vignet voor België op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit. Wie zich niet aan het verbod houdt of ten onrechte gebruikt maakt van het vignet voor België riskeert een boete tot € 4000,- of een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden.
    • Belangrijke informatie
Belangrijke informatie
© YourVisa, Realisatie door Websentiment